Samarbeten och studiebesök

Adolf Fredriks musikklasser skapar möten, bygger relationer och utbyter erfarenheter. Musiken förenar till samarbeten med körer, musikskolor och musikcenter runt om i världen. 

Adolf Fredriks musikklasser har en utåtriktad verksamhet med många samarbeten, flitigt engagerade av både konsertinstitutioner och kyrkor.

Återkommande samarbeten

Adolf Fredriks musikklasser Norrmalm och Adolf Fredriks musikklasser Farsta samarbetar vid färdighetsproven inför ansökan och antagning.

Tillsammans med Adolf Fredrik Farsta och Kungsholmens gymnasium, Stockholms musikklasser, arrangerar vi konserter. Elever från årskurs 4 till gymnasiets årskurs 3 deltar.

Kungliga Musikhögskolan

I samarbetet med Kungliga Musikhögskolan XXX

Operan i Stockholm

Vi har ett nära samarbete med Kungliga Operan i Stockholm. Här övar de barn och ungdomar som engageras i Operans uppsättningar.

Studiebesök

Vi tar ofta emot studiebesök, både nationella och internationella av

 • körer
 • dirigenter
 • lärare och skolledare
 • musikstuderande
 • politiker
 • chefer i kulturlivet.

Andra samarbetspartners

Vi samarbetar med organisationer som

 • UNGiKÖR
 • Sveriges körförbund
 • Föreningen Sveriges körledare
 • UNICEF
 • SOS Barnbyar
 • Dags för barnkonventionen.

Uppdaterad