Adolf Fredriks musikklasser

Adolf Fredriks musikklasser är en grundskola med körprofil. Det innebär att du har musik eller kör på schemat varje dag.

Fakta

Mer om skolan

För att bli antagen till Adolf Fredriks musikklasser gör du ett färdighetsprov. Färdighetsprovet är obligatoriskt. Du förbereds i grupp och gör därefter ett individuellt färdighetsprov.

Adolf Fredriks flickkör är en representationskör.  Flickkören har ett gediget gott rykte världen över. Genom sin erkänt höga kvalité är kören efterfrågad vid högtidliga sammanhang.

Adolf Fredriks gosskör är en representationskör. Adolf Fredriks gosskör arbetar långsiktigt och strukturerat med målet att bli en nationellt och internationellt ledande kör inom sin genre.

Bilder