Det här är Adolf Fredriks musikklasser

Adolf Fredriks musikklasser är en grundskola med profilverksamhet i musik med inriktning mot körsång. Vi bedriver musikundervisning på hög nationell och internationell nivå.

Under dina år på skolan får du oförglömliga upplevelser i det musikaliska mötet med andra elever, körer från andra kulturer, det professionella musiklivet och Stockholms kulturliv.

Sociala medier

Följ oss gärna på våra sociala medier, vi finns på Facebook, Instagram och Youtube.

Ansöka

Du kan ansöka om att börja på Adolf Fredriks musikklasser från och med årskurs 4.

 • Årskurs 4 har 180 ordinarie platser.
 • Årskurs 7 har 12 ordinarie platser.

Antagning till årskurs 5-6 och årskurs 8-9 sker om det uppstår vakanser.

Musikundervisning

Efter sex år på Adolf Fredriks musikklasser har du utöver vad som ingår i grundskolans läroplan, fått fördjupade kunskaper i

 • sångteknik
 • musikteori
 • musikhistoria
 • traditionell och otraditionell körrepertoar
 • konsertframträdanden.

Du får musikupplevelser utöver det vanliga. Musiken får ta stor plats på skolan i och med många lektionstimmar i musik, traditioner, konserter och repetitioner.

Konserter

En stor del av vår profilverksamhet är våra konserter. Alla våra körer gör flera konserter varje termin, både i egna arrangemang, samarbeten och som anlitade artister.

Fritidsklubb

Skolans fritidsklubb ska vara en trygg miljö dit du på mellanstadiet kan komma på raster och efter skolan.

Lokaler

Här finns

 • musiksalar
 • idrottssalar
 • skolbibliotek
 • café.

Skolbiblioteket

I vårt 50 kvadratmeter stora, fina skolbibliotek hittar du alla litteraturkategorier, mysiga lässoffor och pluggplatser. Vi har en utbildad skolbibliotekarie som integrerar biblioteksverksamheten i undervisningen. Skolbiblioteket är också ett bra ställe om du vill gå undan en stund under skoldagen.

På caféet kan du hänga, ta det lugnt och bara vara, spela olika spel, eller spela egen musik med de instrument som finns tillgängliga. Ibland anordnar vi öppen scen.

Cafét är öppet innan skolan börjar, under raster och efter skolans slut för dagen. Cafét är till för elever i årskurs 7–9.

Skolmåltider och skolrestaurangen

Maten som serveras hos oss levereras av Köket by Sodexo. Minst 80 procent av all mat tillagas från grunden i Rödabergsskolans tillagningskök. Andelen ekologiska råvaror uppgår till minst 50 procent. Maträtter och grönsaker säsongsanpassas för smakens och miljöns skull.

Samarbeten och projekt

Vi har etablerade samarbeten med körer, musikskolor och musikcenter runt om i världen. Vi skapar möten, bygger relationer och utbyter erfarenheter mellan elever och lärare i olika länder med musiken som den stora förenande faktorn.

Vid tre tillfällen har Adolf Fredriks musikklasser arrangerat en internationell barn- och ungdomskörsfestival kallad Let the Future Sing. Medarrangörer var Stockholms stad och Föreningen Adolf Fredriks musikklasser.

Barn- och ungdomskörer från hela världen samlades i Stockholm för att förenas i musiken, för att barn- och ungdomskör av högsta kvalitet skulle få synas och låta under en vecka, och att dela med oss av vilken roll kör, sång och musik spelar i våra liv och i vårt samhälle.

Föreningen Adolf Fredriks musikklasser

Vid sidan av skolan, men samtidigt integrerad i verksamheten, finns Föreningen Adolf Fredriks musikklasser.

Föreningens syfte är att främja musiklivet på skolan och i ett vidare perspektiv utveckla barn- och ungdomskör – lokalt, nationellt och internationellt.

Adolf Fredriks föräldraförening är en aktiv förening för samtal, nätverk och för att främja elevernas trivsel i skolan.

Elevdemokrati

För att alla våra 1137 elevers röster ska kunna bli hörda har vi delat in vår elevdemokrati i flera råd. På klassrådet diskuteras frågor om klassen. Frågor som berör hela arbetslaget diskuteras vidare i arbetslagsrådet. De frågor som berör hela skolan behandlas på elevrådet. I elevrådet ingår även rektor, projektledare och fritidspersonal. Eleverna i elevrådet träffar därtill regelbundet arbetslagsledare, ämneslagsledare, vår matleverantör, lokalansvariga och föräldraföreningen.

Lärare och skolans personal

Skolan har runt 120 medarbetare organiserade i sex arbetslag. Vi har 12 musiklärare, alla med särskild utbildning inom barn- och ungdomskör och dirigering. En biträdande rektor ansvarar för respektive arbetslag. Klasserna består av 30–32 elever. 

Representationskörer

Vid Adolf Fredriks musikklasser finns två representationskörer – Adolf Fredriks flickkör och Adolf Fredriks gosskör. I körerna sjunger elever som vill satsa ännu mer på ensemblesång och röstutveckling. Körerna repeterar två eftermiddagar i veckan efter skoltid.

Uppdaterad