Skolbiblioteket

Skolbiblioteket är ett bra ställe om du vill gå undan en stund under skoldagen.

Här kan du läsa läxor tillsammans med dina klasskompisar eller bläddra dig bort ifrån vardagen, in i någon av dina favoritböcker.

Här finns

  • ett stort urval av skön- och facklitteratur
  • ljudböcker
  • tidskrifter
  • dagstidningar.

Via skolans datorer har du tillgång till olika digitala lärresurser som uppslagsverk och artikeldatabaser.

Skolbibliotekarie och lärare samverkar

Vi har en egen skolbibliotekarie som samarbetar med lärarna för dig. Du får också undervisning i medie- och informationskunnighet. 

Har du behov av stöd i din läsning kan du få hjälp att låna inlästa böcker.

 

Uppdaterad