Guide

Så söker du till skolan

Ansökan och antagning till skolan sker i flera steg.

Anmäl till färdighetsprov

Du anmäler ditt barn till färdighetsprovet i stadens e-tjänst. E-tjänsten för färdighetsprov är öppen 15 oktober till 15 november.

 • För att använda stadens e-tjänst behöver du Bank-ID.
 • Ange din e-postadress för att ta emot information om tid och plats för färdighetsprovet.
 • Rangordna vilken av Adolf Fredriks musikklasser ditt barn vill söka till i första och andra hand. Dina sökta skolor förs sedan automatiskt över till Stockholms stads e-tjänst Söka skola.

Du anmäler med blankett om

 • ditt barns födelseår inte överensstämmer med årskursen
 • du inte kan anmäla med Bank-ID.

Anmälningsblankett (word)

Genomför färdighetsprov

Färdighetsprovet genomförs i januari.

 • Du får i god tid information via e-post om att ditt barn har tilldelats tider för gruppgenomgång och färdighetsprov.
 • Du ser ditt barns bokade tider i e-tjänsten.

Sök skola

E-tjänsten Söka skola öppnar den 15 januari. Du ser Adolf Fredriks musikklasser bland dina sökta skolor.

Besked om antagning

Du får besked om antagning från den 25 mars.

 • Besked visas i e-tjänsten.
 • "Ej antagen" kan innebära att ditt barn står på reservplats.
 • Frågor om eventuella reservplatser besvaras av Kontaktcenter i Stockholm.
 • Reservlistan gäller till och med den 31 december det år som ditt barn har gjort sitt färdighetsprov.