Adolf Fredriks flickkör

Adolf Fredriks flickkör är en representationskör.  Flickkören har ett gediget gott rykte världen över. Genom sin erkänt höga kvalité är kören efterfrågad vid högtidliga sammanhang.

Adolf Fredriks flickkör medverkar bland annat vid 

 • körfestivaler
 • nationella festligheter som kungligt bröllopet och Nobelfesten
 • radio- och TV-program
 • större konserter
 • många skivinspelningar.

Adolf Fredriks flickkör värnar den svenska körtraditionen. Kören får därför ofta uppdrag att representera Sverige vid olika sammanhang.

Internationella framgångar

Adolf Fredriks flickkör har vunnit en rad priser vid internationella körtävlingar. 

 • 2012 vann de den profana klassen vid den internationella körtävlingen i Malcesine, Italien.
 • 2014 vann de Grand Prize vid Isola del Sole festival coral internationale. 
 • 2018 var kören i Porec i Kroatien och deltog i körtävlingen Istramusica: Där vann kören pris för bästa barnkör, sakral musik a cappella och folklore. Körens ledare Fredrik Winberg tog emot juryns dirigentpris för ‘outstanding achievement’.

Provsjungning och uttagning

Varje år hålls provsjungningar för att hitta nya körmedlemmar. Sångarna är sopraner och altar som vill satsa ännu mer på sin ensemblesång och röstutveckling, utöver vad de redan får i sin utbildning i musikklasserna.

Kören repeterar två eftermiddagar i veckan efter skoltid.

Körledare genom åren

 • Kören startades år 1972 av Bo Johansson. Han ledde kören fram till 2011.
 • Karin Bäckström ledde kören fram till hösten 2016.
 • Sofia Ågren hade tillfälligt dirigentposten under läsåret 2016/17.
 • Fredrik Winberg leder kören sedan hösten 2017.

Uppdaterad