Fritidsklubben

Adolf Fredriks musikklassers fritidsklubb ska vara en trygg miljö för dig på mellanstadiet. Fritidsklubben är öppen varje dag för alla och varje eftermiddag för medlemmar.

En trygg miljö med meningsfulla aktiviteter

På fritidsklubben kan du välja vad du vill göra bland olika aktiviteter. Du kan

  • spela pingis
  • Spela bordsspel och sällskapsspel
  • läsa
  • rita, pyssla och måla.

Du kan låna saker för utelek, till exempel

  • basketbollar
  • innebandyklubbor
  • hopprep.

Det finns ett tyst och lugnt rum där du kan läsa läxor.

Medlemskap i fritidsklubben

Fritidsklubben är öppen för alla elever i årskurs 4-6 mellan klockan 8.00–14.00. Från klockan 14.00 är verksamheten öppen för medlemmar.

Avgift

Fritidsklubbens medlemmar betalar en terminsavgift.

Från och med januari 2021 är terminsavgiften 1200 kronor. Du får äta mellanmål i skolans matsal.

Bor du i en annan kommun än Stockholms stad (folkbokförd) betalar du den avgift som din hemkommunen har beslutat. Kontakta din hemkommun för beslut om plats på fritidsklubben.

Anmälan

Är du ny elev som bor i Stockholms stad får dina vårdnadshavare ett erbjudande om plats i fritidsklubben via e-post och sms.

Följ länken och logga in med bank-id för att tacka ja eller nej till platsen.

Är du ny elev bosatt utanför Stockholms stad ansöker du till fritidsklubben med blankett.

"Ansökningsblankett för elever bosatta i annan kommun".
För anmälan under terminen och vid frågor kontakta af@edu.stockholm.se

Uppsägning av plats

Du behåller din plats tills dess att den sägs upp som längst till skolavslutningen i årskurs 6.

Är du bosatt i Stockholms stad säger din vårdnadshavare upp din plats. 

Är du bosatt utanför Stockholms stad kontaktar du din hemkommun och skolan.

e-post: af@edu.stockholm.se

Uppdaterad